jueves, 1 de diciembre de 2011

Mitjans de l' entrenament de la resistència

Moltes vegades me demanen q s'ha de fer a un entreno i sempre deman quin és l' objectiu q es vol treballar. En funció del q es faci es treballaran uns aspectes o uns altres i depen de la prova a preparar s' hauran de treballar més uns o uns altres.

Aquí van una serie de generalitats segons l' objectiu a treballar:

Pot. ana. Alact.: Esforços de 0 a 5'' d' intensitat màxima. P.ex.: rectes 30-50m, costes curtes, treball de força amb càrregues de 70-100% per F. màx y del 30-80% per Força ràpida

Cap. ana. Alact.: De 5'' a 20'' d' intensitat 90-95%. P.ex.: Rectes 60-120m, Costes 60-80m, arrastres de 30-50m

Pot. ana. Lact.: de 20''- 45'' d' intensitat 85-95%. P.ex.: Rectes 130-250m, costes màx pendent del 18% q duri aquest temps marcat.

Cap. ana. Lact.: de 45'' a 2' d' intensitat 85-95%. P. ex.: rectes 300-600m, costes 200-500m,

Pot. aerò.: de 2' a 15' d' intensitat 80-90%. P. ex.: Entrenaments continus o variables i tb entrenaments fraccionats

Cap. aerò.: + de15' d' intensitat 60-80%. P.ex.: Entrenaments continus o variables i tb entrenaments fraccionats

Tant important com el treball son els descansos entre sèries i entre repeticions i tenir clar quin sistema energètic es vol treballar. Tb és important saber quin descans (hores o dies) ha d' haver entre sessions de segons quins treballs.

No hay comentarios: